הלכה יומית – יום רביעי כ”ג תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל קטן שאינו יכול להבחין כל כך בין ימים אלו לשאר ימות השנה ומתאוה לפרי…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ג תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי כ”ב תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל חולה רשאי לברך שהחיינו על פרי חדש, אף בימי החול של ימי בין המיצרים,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ב תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שני כ”א תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל נכון להימנע מלברך שהחיינו על פרי חדש ובגד חדש, גם בעשירי באב. פרי שנמצא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”א תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון כ’ תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים מברכים שהחיינו, כיון שהיא מצוה בזמנה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ’ תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שישי י”ח תמוז תש”פ

מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, יברך שהחיינו ויאכל מהפרי. מי שטעה ואכל פרי…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”ח תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי ט”ז תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל בליל י"ז בתמוז יש אומרים שאפשר לברך שהחיינו על פרי חדש, ויש שמחמירים בזה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ט”ז תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שישי ח’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש להמנע מלקנות תכשיטי כסף וזהב, מפני השמחה שיש בדבר. וכן יש להמנע מלקנות מתנות וסבלונות למשודכת שלו. ומכל מקום…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ח’ אב תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי ז’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש להמנע מלתפור תפירת בגדים חדשים, שיש שמחה בדבר. ובמיוחד לצורך נישואין. וכל זה כשאפשר להכין ולקנות צרכי חופה הללו…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי ז’ אב תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי ו’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מותר להתחיל בבניית בנין לצורך דירה, גם אחר ראש חודש אב, וגם קבלני בנין שבונים דירות ושיכונים, מותר להם להתחיל…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ו’ אב תשע”ט

הלכה יומית – יום שני ד’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" פרי שנמצא בשוק זמן מועט, ואחר תשעה באב ספק אם עוד ימצא בשוק, מותר לברך עליו שהחיינו בבין המצרים, וטוב…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ד’ אב תשע”ט