הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי י”ח תמוז תש”פ

מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, יברך שהחיינו ויאכל מהפרי.

מי שטעה ואכל פרי חדש בבין המיצרים בלי ברכת שהחיינו, ואחר תשעה באב אוכל שוב מהפרי הנז’, לא יברך שהחיינו. והנכון הוא שאם טעה ואכל פרי חדש בלא ברכת שהחיינו וסיים אכילת הפרי, לא יאכל עוד ממנו, ולאחר ט’ באב יברך שהחיינו על פרי חדש אחר, ויכוין לפטור גם אותו הפרי.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תקנא סעיף יז – ברכת שהחיינו בימי בין המצרים

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה