הלכה יומית – יום ראשון ג’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים מברכים שהחיינו, כיון שהיא מצוה בזמנה, ואי אפשר לדחות הברכה לאחר מכן.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ג’ אב תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי א’ אב תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי א’ אב תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי כ”ט תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" משבעה עשר בתמוז עד אחרי תשעה באב, שנקראים בין המצרים, נוהגים להמנע מלאכול פרי חדש, או מללבוש בגד חדש, בשביל…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ט תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" על המשוררים המקליטים את שיריהם בסרטים ותקליטים, לרשום על הקלטות שלא ישתמשו בהם באיסור על ידי חילול שבת, או על…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מורה לנגינה שמלמד תלמידים לנגן בכלי שיר, ויש לו הפסד ממון אם יפסיק מללמד לנגן, מותר לו להמשיך ללמד לנגן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה שירי קודש המלווים בכלי נגינה, מכל מקום בימי בין המצרים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום ראשון כ”ה תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" המקילים בשאר ימות השנה לשמוע מטייפ שירות ותשבחות להשם יתברך, כל שאינם דרך קלות ראש והוללות, יש להם על מה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ה תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אסור לעשות ריקודים ומחולות בימי בין המצרים, שהם מי"ז בתמוז עד ט' באב, אפילו בלי נגינה, וכל זה בריקודים ומחולות…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום חמישי כ”ב תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" חסידים ואנשי מעשה נוהגים אחר חצות היום בימי בין המצרים, לומר "תיקון רחל", שבו פסוקים של בכי וצער על חורבן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ב תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש להזהר בימי בין המצרים שלא ללכת יחידי מתחלת שעה רביעית של היום עד סוף שעה תשיעית, (שבסך הכל הם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ט