הלכה יומית – יום שני ד’ אב תשע”ח

  "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL תלמיד חכם שרגיל לעשות תמיד סעודה כשמסיים מסכת, מותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ד’ אב תשע”ח

הלכה יומית – יום ראשון ג’ אב תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL   מותר לאכול בשר אחר ראש חודש אב בסעודת מצוה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ג’ אב תשע”ח

הלכה יומית – יום שישי א’ אב תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL בעיר הקודש ירושלים ת"ו, שאין אוכלים בשר מיום ראש חודש…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי א’ אב תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי כ”ט תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL אסור ללבוש נעלים כל היום עד מוצאי תשעה באב בצאת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ט תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL  כהן שנוטל ידיו לברכת כהנים, נוטל עד סוף הפרק כמו…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL חולה שיש בו סכנה האוכל בתשעה באב, צריך ליטול ידיו…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL אין לקרוא תהלים בתשעה באב, והמיקל בזה יש לו על…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון רבי בן ציון בן אליהו (אבא שאול) זצ"ל אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ביום תשעה באב.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי כ”ב תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון רבי בן ציון בן אליהו (אבא שאול) זצ"ל ראוי ונכון להחמיר שלא לעשן סיגריות בתשעה באב.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ב תמוז תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לע"נ הגאון רבי בן ציון בן אליהו (אבא שאול) זצ"ל מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ח