לענות אמן בשידור חי מהלווין

בס"ד, ‏כ"ב סיון תש"פ, 1211-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... ..... נ"י לשאלתו אודות שידור חי המועבר דרך המחשב, כשיש איחור של כמה שניות, האם יכול לענות אמן, ומה…

להמשך קריאהלענות אמן בשידור חי מהלווין

האם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1627-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... .... .... נ"י שלום רב, שמעתי בצער על פטירת האב המנוח הכשר ז"ל שנפטר ארבעים…

להמשך קריאההאם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

מה מברכים על דוריטוס?

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1628-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ...... ...... נ"י שלום רב, בעניין שאלתו על החטיף הנקרא 'דוריטוס' על אף שנעשה מתירס, מ"מ…

להמשך קריאהמה מברכים על דוריטוס?

האם אפשר לאכול כבד אווז?

ב"ה. כ' תמוז תש"פ לכבוד ....... ...... שלום רב, בעניין כבד אווז, בעבר רבים החמירו באווזים מפוטמים, מפני החשש שהפיטום התמידי נוקב את הושט, ע"י המאכל עצמו. או ע"י אצבעות…

להמשך קריאההאם אפשר לאכול כבד אווז?

נסיעה לקברי צדיקים

הליכה לקברי צדיקים הנה יסוד להליכה לקברי הצדיקים הוא מהגמרא תענית (טז.), למה יוצאין לבית הקברות [בתפלת תענית], פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חד אמר הרי אנו…

להמשך קריאהנסיעה לקברי צדיקים

אינדקס הכשרת כלים לפסח

לחצו להורדה: אינדקס הכשרת כלים לפסח על פי פסקי מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ובנו ממשיך דרכו מרן הרב יצחק יוסף שליט"א באינדקס: כלים הצריכים הכשרה,  והוראות כלליות…

להמשך קריאהאינדקס הכשרת כלים לפסח

ניתן להשיג: ילקוט יוסף הלכות יום טוב וחול המועד

ניתן להשיג במספר טלפון 077-2249906

יצא לאור: ילקוט יוסף יום טוב וחול המועד

כולל: איזו מלאכות אסורות ביום טוב, דיני יום טוב שני של גלויות, דיני הכנה ביום טוב, דיני האש ביום טוב, דיני לישה ואפיה ביום טוב, שלא לבשל לצורך גוי ומחלל שבת, ביצה שנולדה ביום טוב, כיבוי ביום טוב, דיני עירוב תבשילין, המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד, דיני גילוח וכיבוס בחול המועד, ועוד

מסימן תצה עד תקמח

המשך…

להמשך קריאהניתן להשיג: ילקוט יוסף הלכות יום טוב וחול המועד

האם מותר לאכול בשר בשמן שטוגן בו בשר כשר ולא חלק

בס"ד, ‏ג' אב תשע"ז   לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה............ נ"י   שלום רב,   אודות מי שמקפיד לאכול בשר חלק כדעת מרן הב"י, וטיגנו בשר כשר, ואחר מספר רגעים…

להמשך קריאההאם מותר לאכול בשר בשמן שטוגן בו בשר כשר ולא חלק