האם מותר לטוס לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס"ד, ‏כ"ח שבט תשפ"א, 781-2/פ"א לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... .... יצ"ו לשאלתו האם מותר לצאת לחו"ל לצורך חופשה או לראות פלאי הבריאה וכיו"ב, באופן שהיציאה לשם הינה למטרת…

להמשך קריאההאם מותר לטוס לדובאי? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

הנחת תפילין רש”י ור”ת יחד

שלום רב, לשאלתו אודות אדם שמבנה גופו גדול, ויש באפשרותו להניח ב' זוגות תפילין יחד, במקום הנכון, האם לכתחלה יכול להניחם יחד.

להמשך קריאההנחת תפילין רש”י ור”ת יחד

לענות אמן בשידור חי מהלווין

בס"ד, ‏כ"ב סיון תש"פ, 1211-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ... ..... נ"י לשאלתו אודות שידור חי המועבר דרך המחשב, כשיש איחור של כמה שניות, האם יכול לענות אמן, ומה…

להמשך קריאהלענות אמן בשידור חי מהלווין

האם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1627-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה .... .... .... נ"י שלום רב, שמעתי בצער על פטירת האב המנוח הכשר ז"ל שנפטר ארבעים…

להמשך קריאההאם מותר לאחים אבלים להשתתף בחתונה

מה מברכים על דוריטוס?

בס"ד, ‏ד' אלול תש"פ, 1628-2/פ' לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ...... ...... נ"י שלום רב, בעניין שאלתו על החטיף הנקרא 'דוריטוס' על אף שנעשה מתירס, מ"מ…

להמשך קריאהמה מברכים על דוריטוס?

האם אפשר לאכול כבד אווז?

ב"ה. כ' תמוז תש"פ לכבוד ....... ...... שלום רב, בעניין כבד אווז, בעבר רבים החמירו באווזים מפוטמים, מפני החשש שהפיטום התמידי נוקב את הושט, ע"י המאכל עצמו. או ע"י אצבעות…

להמשך קריאההאם אפשר לאכול כבד אווז?

נסיעה לקברי צדיקים

הליכה לקברי צדיקים הנה יסוד להליכה לקברי הצדיקים הוא מהגמרא תענית (טז.), למה יוצאין לבית הקברות [בתפלת תענית], פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חד אמר הרי אנו…

להמשך קריאהנסיעה לקברי צדיקים

אינדקס הכשרת כלים לפסח

לחצו להורדה: אינדקס הכשרת כלים לפסח על פי פסקי מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ובנו ממשיך דרכו מרן הרב יצחק יוסף שליט"א באינדקס: כלים הצריכים הכשרה,  והוראות כלליות…

להמשך קריאהאינדקס הכשרת כלים לפסח