מוצ”ש פרשת שמות תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א הרב המקדים: הרב אליהו מדינה שליט”א

שיעור מוצ"ש פרשת שמות אור לכ"ב טבת תשפ"ג בשעה 20:30 הרב המקדים: הרה"ג הרב אליהו מדינה שליט"א רבה של הרובע היהודי בשעה 21:00 שיעורו של מרן הראשון לציון הרב יצחק…

להמשך קריאהמוצ”ש פרשת שמות תשפ”ג – שיעור מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א הרב המקדים: הרב אליהו מדינה שליט”א

נסיעה לקברי צדיקים

הליכה לקברי צדיקים הנה יסוד להליכה לקברי הצדיקים הוא מהגמרא תענית (טז.), למה יוצאין לבית הקברות [בתפלת תענית], פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חד אמר הרי אנו…

להמשך קריאהנסיעה לקברי צדיקים