הלכה יומית – יום שישי כ”ב אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש לקצר בפיוטים ובסליחות של שחרית, ולשער להספיק להתפלל מוסף קודם זמן תפלת מנחה, שהיא בסוף שש שעות מהיום. וכן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ב אלול תש”פ

הלכה יומית – יום חמישי כ”א אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" הנוהגים להפסיק בפיוטים בראש השנה ויום הכפורים וימים טובים, קודם ישתבח, אין רוח חכמים נוחה מהם, וראוי לבטל מנהג זה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”א אלול תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי כ’ אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אחר החזרה אומרים אבינו מלכנו וכו'. ואם חל ראש השנה בשבת, יש נוהגים לאומרו, ומדלגים הזכרת חטא ועון, וכן פשט…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ’ אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי י”ט אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בחזרת השליח צבור כשאומר ואתם הדבקים בה"א, אין לומר היום תכתבנו לחיים טובים, שאין אנו יכולים להחזיק עצמנו כצדיקים גמורים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ט אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שני י”ח אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מותר לקהל לומר בלחש ובקול דממה דקה את טופס הברכות שבתפלות הימים הנוראים, ובחזרת השליח צבור, יחד עם השליח צבור…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני י”ח אלול תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון י”ז אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" כשהשליח צבור חוזר התפלה בקול רם, על הקהל להאזין היטב ולכוין לברכותיו, ולענות אמן אחר הברכות. ומהיות טוב ראוי ונכון…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון י”ז אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שישי ט”ו אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש נוהגים לומר בראש השנה וביום הכפורים בשחרית, פיוט "ה' שמעתי שמעך יראתי", בין תפלת לחש לחזרת השליח צבור. ובמקום…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ט”ו אלול תש”פ

הלכה יומית – יום חמישי י”ד אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש נוהגים לכפול תיבת "לעילא" בכל הקדישים בעשרת ימי תשובה. אבל הספרדים ובני עדות המזרח אינם נוהגים כן, ואומרים לעילא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י”ד אלול תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי י”ג אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בתפלות של ראש השנה [וכן בעשרת ימי תשובה], יאמרו בסוף העמידה עושה "השלום" במרומיו, וכן אחר חזרת השליח צבור בקדיש…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”ג אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי י”ב אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" נוסח היום הרת עולם וכו', יאמר אותו בכובד ראש והכנעה, שיכמרו רחמי אל עליו ויהפך בזכותו. ותיקנו לומר נוסח זה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ב אלול תש”פ