הלכה יומית – יום שישי כ”ה כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בנוסח על הנסים בחנוכה ובפורים יש לומר "ועל הנסים" עם וא"ו, כי הוא המשך למה שאומר מקודם, מודים אנחנו לך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ה כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום חמישי כ”ד כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בערבית ליל חנוכה, אומרים "ועל הנסים" בתפלה, אף על פי שלא הספיקו להדליק נר חנוכה בביתם, ואפילו מתפללים לפני שקיעת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ד כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום רביעי כ”ג כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" הנוהגים בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה עד שיעור שעה וחומש, כשיטת רבינו תם, ומרן השלחן ערוך, גם במוצאי שבת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ג כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום שלישי כ”ב כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" פשט המנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת, קודם שהשליח צבור מבדיל על הכוס, אבל המבדיל בביתו, להוציא את בני ביתו…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ב כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום שני כ”א כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מי שיש לו בערב שבת שמן לנר חנוכה של יום אחד בלבד, ופרוטה נוספת לקנות בה או שמן לנר חנוכה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”א כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום ראשון כ’ כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" גבאי של בית הכנסת שאין בידו אלא לקנות שמן לנר חנוכה של בית הכנסת, או יין לקידוש של בית הכנסת,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ’ כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום שישי י”ח כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" נכון להתפלל מנחה בערב שבת לפני הדלקת נרות חנוכה, כדי שידליקו נרות חנוכה אחר מנחה, מפני שתפלת המנחה כנגד קרבן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”ח כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום חמישי י”ז כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בערב שבת צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת, ולכן לא יקדימו ההדלקה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י”ז כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום רביעי ט”ז כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" נוהגים שלא לומר "במה מדליקין" בערב שבת חנוכה. יש להזהר לתת הנרות במקום מתאים מערב שבת, באופן שהרוח לא תכבה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ט”ז כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום שלישי ט”ו כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אשה מבנות אשכנז שנוהגות לקבל שבת בהדלקתן נרות שבת, והקדימה והדליקה נרות שבת תחלה, כיון שדרכה לקבל שבת בהדלקתה, אסור…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי ט”ו כסליו תשפ”א