הלכה יומית – יום שני י”ד כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בדיעבד אם הקדימה האשה להדליק נר שבת, יכולה להדליק לאחר מכן נר חנוכה, כיון דנקטינן כד' מרן שאין קבלת שבת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני י”ד כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום ראשון י”ג כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אם הזמן דחוק בערב שבת, די בהדלקת נר אחד למצות נר חנוכה, ובעודו ממשיך להדליק שאר הנרות, תוכל האשה לברך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון י”ג כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום שישי י”א כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אם יש לו שתי נרות, ידליק נר אחד לנר חנוכה ונר אחד לשבת, אף אם הוא בליל ב' והלאה של…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”א כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום חמישי י’ כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מי שאין לו אלא נר אחד בלבד, וכגון שנמצא בבית האסורים, וכיוצא בזה, והוא בערב שבת של חנוכה, וכן מי…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י’ כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום רביעי ט’ כסליו תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" נר חנוכה האסור בהנאה,  שנתערב בשאר נרות יש אומרים שאפילו אחד באלף לא בטיל, דהוי דבר שבמנין. ואפילו במקום שמוכרים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ט’ כסליו תשפ”א

הלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שבשבת אסור לרחוץ כל גופו [אפילו אבר אבר], גם במים שהוחמו בערב שבת, ורק במים צוננין מותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ח אלול תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי כ”ז אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש שאין אוכלים ענבים בראש השנה, וטעמם על פי הסוד. ודוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג לאוכלן בראש השנה.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ז אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי כ”ו אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש נוהגים לאכול ריאה בראש השנה. ויש נוהגים לאכול קישואים בליל ראש השנה. ואף אם בישלו אותם בקדרה חלבית [נקיה]…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ו אלול תש”פ

הלכה יומית – יום שני כ”ה אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז לסימן טוב לכל ימות השנה, משום…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ה אלול תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מנהג יפה על פי המקובלים לומר בליל ראש השנה קודם קדיש בתרא לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה (תהלים כד), שהוא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ד אלול תש”פ