הלכה יומית – יום שלישי י”ז אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל נערים שרוצים להתחנך לתקיעת שופר ורוצים להתרגל לתקוע, יש אומרים שיעשו זאת בעזרת…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ז אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שני ט”ז אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל יש שנהגו לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת בעת שהצבור אומר י"ג מדות. ועדיף יותר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ט”ז אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום ראשון ט”ו אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל יש אומרים שהצבור שותקים בשעה שהשליח צבור אומר חמש תיבות של "ויעבור ה'…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ט”ו אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שישי י”ג אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל כשאומר ויעבור ישחה מעט, ויזקוף בויקרא, ויחזור וישחה קצת כשאומר ה' ה'. וכאשר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”ג אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי י”ב אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל המנהג פשוט לומר בסליחות חמש פעמים י"ג מדות: א. אחר שבט יהודה בדוחק…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י”ב אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי י”א אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל הקם באשמורת הלילה לומר סליחות בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, יתאזר בעוז ותעצומות…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”א אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שלישי י’ אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל תלמידי חכמים ובני ישיבות שאינם קמים יום יום לסליחות, אם הולכים לישון אחר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י’ אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שני ט’ אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל אין לספרדי לשנות את נוסח הסליחות והתפלות לאומרם בנוסח אשכנזי, אלא יש לומר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני ט’ אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום ראשון ח’ אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל בישיבות קדושות שרובם אשכנזים, תלמידי הישיבה הספרדים יתארגנו לקום מוקדם לפני שחרית לומר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ח’ אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שישי ו’ אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מלמדי תינוקות שאם ישכימו קום לסליחות לא יוכלו לעשות מלאכתם באמונה בלימוד התלמידים,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ו’ אלול תשע”ח