הלכה יומית – יום ראשון כ”ט אלול תשע”ח – ערב ראש השנה

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מה שנוהגים שבליל ראש השנה שהבנים נותנים תחת המפה של השלחן מכתבי ברכה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ט אלול תשע”ח – ערב ראש השנה

הלכה יומית – יום שישי כ”ז אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מכיון שבכלל הדברים שאוכלים לאכול בליל ראש השנה ישנם גם תמרים, שהם המובחרים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ז אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי כ”ו אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מברכים ברכת שהחיינו בקידוש, ומי ששכח לברך שהחיינו, יברך שהחיינו בקידוש של הבוקר.…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שלישי כ”ד אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת דוד מנחם בן זהבה בתוך שאר חולי ישראל יש אומרים שיש חיוב שמחה בראש השנה, כמו בשאר ימים טובים, אלא שיש…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ד אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שני כ”ג אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל יש נשים שנהגו לברך גם ברכת שהחיינו בשעת ההדלקה, אבל הנכון יותר שלא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ג אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל מדליקין נר לכבוד יום טוב, ויקדימו לברך ואחר כך להדליק, כמו בכל ערב…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום שישי כ’ אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל שליח צבור שתבע את ישראל חברו לבית המשפט של הערכאות, ולא פנה לבית…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ’ אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום חמישי י”ט אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל צריך לבחור לאמירת הסליחות שליח ציבור הגון, כדי שתקובל תפילתינו ברצון. ויש נוהגים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום חמישי י”ט אלול תשע”ח

הלכה יומית – יום רביעי י”ח אלול תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל יש נוהגים שהשליח צבור מתעטף בטלית קודם תחלת אמירת הסליחות, אף שהוא קודם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”ח אלול תשע”ח