הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון ט’ תשרי תשפ”א

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


מתפללים מנחה בעוד היום גדול לפני סעודה המפסקת, והיחיד אומר אחר תפלת שמונה עשרה, הפסוק: “יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי”. ואחר כך יאמר וידוי ו”על חטא”, כמו ביום הכפורים. תיקנו אמירת וידוי מפני שחששו פן יארע דבר קלקלה, [שכרות או טירוף, מהרי”ו ב”י], ולא יוכל להתודות אחר כך. והרמב”ם (פ”ב מהל’ תשובה ה”ז) מפרש, פן יחנק בשעת סעודתו קודם שיתודה, וזה מפני שהשטן מקטרג באותה שעה.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה