הלכה יומית – יום ראשון ט’ תשרי תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מתפללים מנחה בעוד היום גדול לפני סעודה המפסקת, והיחיד אומר אחר תפלת שמונה עשרה, הפסוק: "יהיו לרצון אמרי פי והגיון…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון ט’ תשרי תשפ”א

הלכה יומית – יום שישי ז’ תשרי תשפ”א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שיפייס את חבירו. וכן החובל בחבירו, או שגזלו, או עשק את…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי ז’ תשרי תשפ”א