הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ט”ז אדר תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


תמרוקים ודברי קוסמטיקה לנשים, מותרים בפסח, אף אם נעשו מעמילן של חטה, מכיון שנפסלו מאכילת כלב קודם הפסח. וכן טבק הרחה מותר בפסח. שאפילו אם נעשה בכוהל חמץ, דינו כחרכו קודם זמנו, ומכל שכן שבארץ ישראל רוב הספירט מופק כיום מדברים שאינם חמץ, וכל דפריש מרובא פריש. וכן מטהר אויר אין צריך שיהיה עם הכשר לפסח.

ילקוט יוסף פסח א’, סימן תמז – דין נותן טעם לפגם סעיף א

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה