הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי כ”ד אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


בחורי ישיבה ספרדים, הלומדים בישיבות קדושות של האשכנזים, מן הראוי להשתדל לעשות מנין מיוחד לספרדים, כדי שעל כל פנים בימים הנוראים יתפללו כמנהג אבותיהם, שאין אדם מתפלל אלא במקום שלבו חפץ. ואין לספרדים לשנות את המבטא שלהם, ובפרט בשם ה’, שמזכירים בקמ”ץ הדומה קצת לפת”ח, ולא לחול”ם.

מחנה צבאי שיש בו שומר יהודי הפותח דלת חשמלית לחיילים היוצאים מחדרם לבית הכנסת הצבאי לצורך שמיעת קול שופר בראש השנה, או תפלה בצבור, יש אומרים שאם יש אפשרות לפתוח הדלת בצורה ידנית, או שיש עוד פתח רגיל, יש להקל בזה. דהוי כמבריח ארי העומד בפתח. ובפרט שאינו אלא איסור דרבנן בהגברת זרם. ויש חולקים, והנכון יותר שהשומר בשבת יהיה גוי [דרוזי].

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף א-ב

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה