הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י”א תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


בעלי מסעדות ובעלי בתי מלון שפותחים המסעדות שלהם בימי הצומות, ובאים הלקוחות שלהם ואוכלים שם בימי תעניות צבור, יש ללמד עליהם זכות שאין בזה משום לפני עור לא תתן מכשול, שאם לא יפתחו המסעדות שלהם בימי התענית, ילכו לאכול במקום אחר, ומכיון שתעניות אלו אינם אלא מדרבנן, וגם האורחים משלמים כסף על האוכל, יש להקל. ובפרט אם יש לתלות שמא האוכל והשותה הוא חולה שפטור מתענית. ומכל מקום החרד לדבר ה’ ימנע עצמו מזה היכא דאפשר. ונכון שיתלו שלט גדול במסעדה במקום הניכר, שיהיה כתוב בו “היום יום צום שנתפשט בכל תפוצות ישראל”. השומע ישמע והחדל יחדל.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה