הלכה יומית – יום רביעי י”ד תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


מעוברות ומניקות שהותר להן לאכול בשלש צומות, וכן חולה שאין בו סכנה, ויולדת אחר שבעה ימים ללידתה, בתוך שלשים יום, שרשאים לאכול בכל ארבע צומות, כולם רשאים לאכול אף בשעות הבוקר, כרגיל. וכן חולה שהותר לו לאכול בט’ באב מפני חוליו, יכול לאכול בכל שעה שירצה, בין ביום בין בלילה, (ונכון שיאכלו בצינעא ולא בפרהסיא לעיני כל). וכשחל ט’ באב בשבת ונדחה ליום א’, יבדיל על היין במוצאי שבת בלילה מיד לאחר ערבית.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תק”נ – דין ארבע צומות, סעיף כה

המשך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”ד תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שלישי י”ג תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אשה שהפילה יש אומרים שפטורה מתעניות אלו בתוך עשרים וארבעה חודשים להפלתה, ואינה צריכה לפרוע התענית לאחר מכן. ויש חולקים,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי י”ג תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שני י”ב תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מניקה פטורה מלהתענות בתענית צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, וי"ז בתמוז. ויש אומרים שגם אם פסקה מלהניק, כל שהיא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני י”ב תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום ראשון י”א תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" בעלי מסעדות ובעלי בתי מלון שפותחים המסעדות שלהם בימי הצומות, ובאים הלקוחות שלהם ואוכלים שם בימי תעניות צבור, יש ללמד…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון י”א תמוז תשע”ט