הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ח אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


גדולה מעלת וקדושת חודש זה, שקידשוהו שמים במעמד הר סיני, בשישי אשר בו, ובו השי”ת בחר בנו מכל עם והבדילנו מכל האומות אשר על פני האדמה, וכמאמר המדרש, שרק בני ישראל נקראו עם, ובחודש זה נשלמה העלייה מן הטומאה הגדולה של מצרים, ונתקדשנו להיות קדושים, מלאכי השרת מלאכי עליון, ולהיות מרכבה לשכינה. ולכך ראוי לכל איש ישראל לטהר עצמו במקוה טהרה לטבול בערב ראש חודש זה, ויהא עזר כנגדו לקבל תוספת קדושת החודש הזה. [בית ה’ דף רעא ע”א, וע”ש סגולה לפתיחת הלב למתענה ביום זה].

ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות חג השבועות – חודש סיון וערב שבועות, סעיף ב.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה