הלכה יומית – יום ראשון כ”ח אייר תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" גדולה מעלת וקדושת חודש זה, שקידשוהו שמים במעמד הר סיני, בשישי אשר בו, ובו השי"ת בחר בנו מכל עם והבדילנו…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ח אייר תשע”ט