הלכה יומית – יום רביעי כ”ג תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל קטן שאינו יכול להבחין כל כך בין ימים אלו לשאר ימות השנה ומתאוה לפרי…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ג תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שלישי כ”ב תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל חולה רשאי לברך שהחיינו על פרי חדש, אף בימי החול של ימי בין המיצרים,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ב תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שני כ”א תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל נכון להימנע מלברך שהחיינו על פרי חדש ובגד חדש, גם בעשירי באב. פרי שנמצא…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”א תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום ראשון כ’ תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים מברכים שהחיינו, כיון שהיא מצוה בזמנה,…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ’ תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום שישי י”ח תמוז תש”פ

מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, יברך שהחיינו ויאכל מהפרי. מי שטעה ואכל פרי…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי י”ח תמוז תש”פ

הלכה יומית – יום רביעי ט”ז תמוז תש”פ

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל בליל י"ז בתמוז יש אומרים שאפשר לברך שהחיינו על פרי חדש, ויש שמחמירים בזה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי ט”ז תמוז תש”פ