הלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" על המשוררים המקליטים את שיריהם בסרטים ותקליטים, לרשום על הקלטות שלא ישתמשו בהם באיסור על ידי חילול שבת, או על…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”ח תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מורה לנגינה שמלמד תלמידים לנגן בכלי שיר, ויש לו הפסד ממון אם יפסיק מללמד לנגן, מותר לו להמשיך ללמד לנגן…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שלישי כ”ז תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה שירי קודש המלווים בכלי נגינה, מכל מקום בימי בין המצרים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני כ”ו תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום ראשון כ”ה תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" המקילים בשאר ימות השנה לשמוע מטייפ שירות ותשבחות להשם יתברך, כל שאינם דרך קלות ראש והוללות, יש להם על מה…

להמשך קריאההלכה יומית – יום ראשון כ”ה תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" אסור לעשות ריקודים ומחולות בימי בין המצרים, שהם מי"ז בתמוז עד ט' באב, אפילו בלי נגינה, וכל זה בריקודים ומחולות…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שישי כ”ג תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" יש להזהר בימי בין המצרים שלא ללכת יחידי מתחלת שעה רביעית של היום עד סוף שעה תשיעית, (שבסך הכל הם…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי כ”א תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום שני י”ט תמוז תשע”ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מותר לעשות "תנאים", [וורט] גם אחר ראש חודש אב, ואפילו בתשעה באב עצמו, בין ביום בין בלילה, שמא יקדמנו אחר…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני י”ט תמוז תשע”ט

הלכה יומית – יום רביעי י”ד תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


מעוברות ומניקות שהותר להן לאכול בשלש צומות, וכן חולה שאין בו סכנה, ויולדת אחר שבעה ימים ללידתה, בתוך שלשים יום, שרשאים לאכול בכל ארבע צומות, כולם רשאים לאכול אף בשעות הבוקר, כרגיל. וכן חולה שהותר לו לאכול בט’ באב מפני חוליו, יכול לאכול בכל שעה שירצה, בין ביום בין בלילה, (ונכון שיאכלו בצינעא ולא בפרהסיא לעיני כל). וכשחל ט’ באב בשבת ונדחה ליום א’, יבדיל על היין במוצאי שבת בלילה מיד לאחר ערבית.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תק”נ – דין ארבע צומות, סעיף כה

המשך…

להמשך קריאההלכה יומית – יום רביעי י”ד תמוז תשע”ט

ניתן להשיג: ילקוט יוסף ארבע תעניות

חדש! יצא לאור: ילקוט יוסף מועדים - ארבע תעניות מנהגי ימי בין המצרים, דיני תשעה באב, דיני הכותל המערבי והר הבית וקיצור דיני אבלות צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז…

להמשך קריאהניתן להשיג: ילקוט יוסף ארבע תעניות

הלכה יומית – יום שני י”א אב תשע”ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת חיים יהודה בן לאה בתוך שאר חולי ישראל לקריאת תהילים יחד: https://goo.gl/aecsLL המנהג הכשר שבליל עשירי באב אין אוכלים בשר ולא שותים…

להמשך קריאההלכה יומית – יום שני י”א אב תשע”ח