עין יצחק – אמור תשפ”ד – מצות ישוב א”י וקבלת פרס על כתיבת מאמר תורני – 379 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עלון 379 אמור.pdf

להמשך קריאהעין יצחק – אמור תשפ”ד – מצות ישוב א”י וקבלת פרס על כתיבת מאמר תורני – 379 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – קדושים תשפ”ד – רב קהילה ששכח לספור העומר – 378 – כתיבה: הרב מרדכי גור

קדושים 378.pdf

להמשך קריאהעין יצחק – קדושים תשפ”ד – רב קהילה ששכח לספור העומר – 378 – כתיבה: הרב מרדכי גור

עין יצחק – תזריע תשפ”ד – ליל הסדר עם משפחה שאינם שומרי תו”מ – 375 – כתיבה: הרב מרדכי גור

0375 תזריע.pdf

להמשך קריאהעין יצחק – תזריע תשפ”ד – ליל הסדר עם משפחה שאינם שומרי תו”מ – 375 – כתיבה: הרב מרדכי גור