עין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור

0361 שמות.pdf 0361-שמות-1הורד

להמשך קריאהעין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור