עין יצחק – קרח תשפ”ד – כבוד זקן ות”ח – 386 – כתיבה: הרב מרדכי גור

פרשת קרח עריכה מיוחדת.pdf

עש שלח לפרשת קרח.pdf

השאר תגובה