עין יצחק – בהעלותך תשפ”ד – שומע כעונה בברכת הגומל – 384 – כתיבה: הר ב מרדכי גור

בהעלותך.pdf

בהעלותך

השאר תגובה