עין יצחק – פרשת שמות – נגיעה במקומות המכוסים בסעודה – 361 כתיבה: הרב מרדכי גור

0361 שמות.pdf

השאר תגובה