מכתבי הלכה

מה יעשו המפונים בעקבות המלחמה השוהים בבתי מלון בהדלקת נרות חנוכה

בס”ד, ‏

כ”ג כסלו תשפ”ד,466-2/פ”ד

לשאלת רבים

מה ששאלו אודות אחינו מבני עדות הספרדים שהתפנו לבתי מלון, ושוהים בימי החנוכה בבתי מלון ובבתי ארחה, כיצד יעשו בהדלקת נרות חנוכה,

הנה מעיקר הדין יש לכל משפחה ומשפחה להדליק נרות חנוכה בחדרי השינה שקיבלו, ושהוא המקום המושכר להם, אך כיון שבעלי המלון ובתי הארחה אינם מסכימים שידליקו נרות בחדרים, מחמת בטיחות מחשש שריפה, על כן כל האורחים ישתתפו בניהם בשקל כל משפחה, ויזכו לכל המשפחות הנמצאות בבית המלון מן השמן שמדליקים, וידליקו בפתח בית המלון, להוציא את כולם ידי חובה של הדלקת נרות חנוכה, וכן מובא בשבולי הלקט (סי’ קפ”ה), וז”ל מצאתי בשם רבינו שלמה זצ”ל, ב’ בעלי בתים היו בבית אחד, והצריכם רבינו ר’ דוד הלוי זצ”ל להדליק ב’ נרות זה בפתח זה וזה בפתח זה, אבל שאר רבותינו אומרים אין צריכין בבית א’ אלא להשתתף יחד ע”כ, וכ”ה בשו”ת רש”י (סי’ מ”ה), וכן הוא בתשובת הגאונים (שע”ת סי’ רל”ד) הרבה בנ”א הדרים בחצר א’, שורת הדין אם משתתפין כולם בשמן יוצאין כולם בנר א’, אבל מי שרצה לחבב ולהדר את המצוות כל או”א מדליק נר לעצמו, דת”ר מצות חנוכה איש וביתו, והמהדרין נר לכל א’ וא’ ע”כ, וכן הוא בטור (סי’ תרע”ז), כתב רב שר שלום אנשים הרבה בחצר א’, שורת הדין שמשתתפין כולן בשמן ויוצאין כולן בשמן בנר א’, אבל להידור מצוה כל א’ וא’ מדליק לעצמו על פתח ביתו ע”כ, ההידור הוא דוקא להדליק בפתח הבית שהוא נפרד לעצמו, אבל בבית א’ אליבא דכ”ע לא מברכין,

ועל כן בבתי מלון ובתי הארחה משתתפים בפרוטה, ומזכים לכל המשפחות ומדליקין אך ורק במקום א’ בברכות, ובחדר האוכל בפינה מיוחדת שמכינים להדלקה אין להדליק שם כל משפחה ומשפחה נרות חנוכה ולברך אליהם, ומי שמברך ברכותיו הם לבטלה, ונושא שם שמים לבטלה, ואין לענות אמן אחר ברכותיו.

ובבתי הכנסת שנמצאים בבתי המלון או חדר שהקצו אותו לתפילה, יבקשו מהנהלת בית המלון שיתנו את האפשרות להדליק שם נרות חנוכה לפרסום ניסא בין מנחה לערבית, ויהיה בפיקוח לאחר שיסיימו את התפילה אם יכולים לשהות שם חצי שעה תע”ב, ואם א”א יכבו את הנרות שלא יהיה חשש לשריפה כשיצאו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה