מכתבי הלכה

חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה?

בס”ד, ‏כ’ כסלו תשפ”א, 390-2/פ”א

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת ה”ה …. ….. …. נ”י

שלום רב,

לשאלתו אודות חתן שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נרות חנוכה, הנה דין זה מבואר בילקו”י (סי’ תרע”ב סעיף י”ד), שחתן שנושא אשה בא’ מלילות חנוכה, אם הוריו מדליקין נר חנוכה בצאת הכוכבים כל מי שסמוך על שלחנו יוצא ידי חובה, ובכלל זה החתן או הכלה, כיון שבשעת ההדלקה היה רווק וסמוך על שלחן אביו, יוצא י”ח בהדלקת הנרות של אביו, וטוב שיחמיר להדליק נר חנוכה בלא ברכה כשמגיע לביתו אחר החתונה, ואם החופה נערכת קודם השקיעה צריך להדליק בביתו של החתן, וע”ש בהערה נמוקי הדין, ועל כן אם מדליקים בבית הוריו ע”י שליח בזמן צאת כוכבים יצאו י”ח גם החתן וגם הכלה, וטוב שידליקו אחר החתונה בלא ברכה, אך אם ההורים לא הדליקו בזמן צאת הכוכבים, והם מדליקים אחר החתונה, נראה שיכוון שלא לצאת י”ח בהדלקתם, ויכול החתן להדליק בביתו אחר החתונה עם ברכה. 

והמתארחים בליל שבת, ואח”כ חוזרים לישון בביתם, צריכים להדליק נ”ח בער”ש בביתם, ואם יוצאים קודם פלג המנחה, נראה שימנו שליח להדליק בביתם בזמן ההדלקה. כיון שחוזרים לישון בביתם. ובספר זכרון יהודה (חלק א עמוד קא) כתב בשם הרב אול”צ, שישתתפו בפרוטה עם המארח. ושמא טעמו משום שבזמן חיוב ההדלקה אינו מצוי בביתו, לכן ישתתף בפרוטה במקום שנמצא. אלא דסותר דבריו ממ”ש בהמשך לגבי חתן ביום חופתו, שאם החופה בלילה, קודם החופה ילך לביתו שעתיד לגור בו, וישהה שם בזמן הדלקת נרות חנוכה, ובזה ודאי מקיים מצות הדלקת נ”ח כהלכתה. ואם החופה נערכת ביום ואינו יכול להדליק בביתו, ימנה שליח שידליק לו בביתו. וצ”ע. והנכון שידליק בביתו לאחר החתונה בלא ברכה, כי בשעת החיוב בזמן צאה”כ יצא ידי חובה בהדלקת אביו, שעדיין היה בגדר רווק ובכלל בני ביתו.

ומה ששאל אדם שאשתו מדליקה נרות חנוכה מאוחר בלילה, מאחר שבשעת ההדלקה אינה נמצאת בבית, האם יכול לברך ברכות הרואה בזמן צאת הכוכבים שהחיינו ושעשה ניסים, ואשתו תוציא אותו י”ח בברכת להדליק, הנה בש”ע (סי’ תרע”ו סעיף ג’) כתב מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו לילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו כשרואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים, ובליל הראשון מברך גם שהחיינו, הרי שפסק שבכדי לברך בעינן ג’ תנאים שלא הדליק, ולא עתיד להדליק, ושאין מדליקין עליו, ועל כן אם אשתו מדלקת עליו אפי’ שהוא בזמן יותר מאוחר כיון שהיא עתידה להדליק, הוי כמו שהוא עתיד להדליק ולכן לא יכול לברך ברכות הרואה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

לפוסט הזה יש 2 תגובות

  1. לבב

    לכאורה זה לבקשתו של מקבל התשובה

  2. Miryam Rabani

    למה אתם מוחקים את השמות של מי שזכה לקבל תשובה מהרב שליט”}א

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה