מכתבי הלכה

האם מותר להניח אבוקדו עם הגרעין בתוך מים בשבת?

בס”ד, ‏ח’ שבט תשפ”ב, 728-2/פ”ב

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת כה”ר … … נר”ו

שלום רב,

מה ששאל אודות אבוקדו שרוצים שלא ישחיר, מניחים את גרעין האבוקדו בתוך כלי עם מים, ואז אינו משחיר, והוא בדוק ומנוסה, האם מותר בשבת להכניס את הגרעין לתוך כלי עם מים.

הנה מצד מוקצה, נראה שאין בזה מוקצה שיש בו שימוש כעת. ובפרט אם בעת פתיחת האבוקדו דעתו היתה ע”מ לטלטלו ולהניחו במים, ולענין זורע, כיון שאינו מתכוון להשאירו במים כדי שיצמח, וכוונתו לזרקו כשיגמור לאכול את האבוקדו, מותר. הרי זה דומה למ”ש בש”ע (סימן של”ו סעיף ד’), יש ליזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת הגשמים שסופן להצמיח, ואם ישליך לתרנגולים לא ישליך אלא כשיעור שיאכלו בו ביום או ליומיים ע”כ, וכתב במשנה ברורה דבזמן מועט לא יצמחו, וכ”ש דלא ישרשו בקרקע. וכן יש להוכיח מדברי הח”א שהביא המש”ב (באות נ”א) דמותר לשרות תבואה לבהמתו, דאין כוונתו להצמיח אלא לרכך הזרעונים, וגם לא יבוא לידי צמיחה, דקודם שיצמיחו יאכלום הבהמות, ואין חילוק בין אם יאכלום הבהמות, או שיזרוק את גרעין האבוקדו כשיגמור לאכול את האבוקדו, בשניהם מותר.

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה