You are currently viewing מהדורה חדשה! אוצר דינים לאשה ולבת – הרב יצחק יוסף

מהדורה חדשה! אוצר דינים לאשה ולבת – הרב יצחק יוסף

חדש! ילקוט יוסף – אוצר דינים לאשה ולבת

אוצר דינים לאשה ולבת

ספר הלכות על מצוות האשה, חיוביה, פטוריה ומנהגיה לפי סדר השולחן ערוך, הלכות שבת, כשרות המטבח ועוד

ע”פ הספרים ילקוט יוסף, עם ציוני מקורות בקצרה

מאת המחבר מרן הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א הרב הראשי לישראל

בתוספת פסקים ודינים ממרן האאמו”ר הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל

מהדורת חדשה – תשפ”ב

לרכישה כנסו https://yalkutyosef.co.il/?p=8865

השאר תגובה