מכתבי הלכה

האם מותר ללכת בשבת עם נעליים המדליקות אור? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף שליט”א

בס”ד, ‏ט”ו סיון תשפ”א, 1288-2/פ”א

לכבוד

החשוב והנעלה, כש”ת הרב … … … נר”ו

שלום רב,

לשאלתו אודות נעלים המדליקות אור בשבת, על ידי חיכוך הנעל בקרקע, האם מותר לילד קטן ללכת עמהם בשבת, שלכאורה הוי פסיק רישא בדרבנן דלא איכפת ליה.

הנה צריך לעיין אם לא ניחא ליה שהרי נעלים אלו עם אור קונים אותם בכוונה או ליופי, או שיזהו אותם, או סיבה אחרת, ואם קונים דווקא נעלים אלו בכוונת מכוון הוי ניחא ליה. ועוד יש בזה זילותא דשבת שמי שהולך בהם נדלק אור בשבת והדבר בולט בחושך, וממילא יש למנוע זאת גם מקטן. ועיין בספר ילקוט יוסף שבת כרך ב’ בדיני מוקצה (עמ’ שצ”א) שהדבר ברור שמשחקים הפועלים ע”י בטריה אסורים בהחלט בשבת, וצריך להפריש את הקטנים שלא ישחקו במשחקים אלו בשבת, וה”ה בנעלים אלו שלא ילך בהם בשבת.

ובשו”ת רבבות אפרים חלק ז’ (בעמ’ פ’ אות ב’) נשאל אם מותר בשבת ללכת עם נעלים שמדליקים אורות, ומה לגבי טלטול ממקום למקום שצריכים את מקום הנעל, וי”א שאין זה אש, אלא מנורת לד, וכיון שאינו עושה מעשה בידיים אלא דרך הילוכו, מותר. שאין נורות קטנים אלה עובדים על בטריות וזרם חשמל, אלא האורות יוצאים כתוצאה מחיכוך של כמה דברים, ולכן על פי דין זה מותר, כיון שאין זה חשמל. ורק משום מיחזי כזלזול בקדושת השבת יש להימנע מכך.

וע’ בשמירת שבת כהלכתה (פי”ח סעי’ כ”ה) ובשו”ת להורות נתן ח”ח (סי’ י”ח) שרשאים אנשי החירום והביטחון לחגור עצמם בחגור או אפוד מחזיר אור, היות ובאה לשמור על לובשה התירו בדרך לבישה, וכן כל אדם רשאי בכך אם הולך במקום שיש איזה חשש סכנה בלעדיו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה