ניתן להשיג: ילקוט יוסף שביעית – השמיטה והלכותיה

לקראת שנת השמיטה תשפ”ב

ניתן להשיג:

ילקוט יוסף שמיטה

הלכות מצוות התלויות בארץ כרך א’ – השביעית והלכותיה

השביעית בהלכה ובאגדה

כולל: מצות שמיטה בזמן הזה, דין תוספת שביעית, באיזה שדה נוהגת שביעית, איסור זריעה ונטיעה, איסור זמירה, ריסוס וניקוי השדה והגינה, איסור קצירה, איסור חרישה, השקאה, זיבול, הפקר פירות שביעית, איסור ספיחין, היתר מכירה, ועוד

ניתן להשיג באתר: http://www.yalkutyosef.co.il/?p=7639

או בטלפון: 077-2249906

השאר תגובה