מכתבי הלכה

האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו”ט? – תשובת מרן הרב יצחק יוסף

בס”ד

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש”ת הרב … ….. נ”י

שלום רב,

לשאלתו האם מותר לרסק עגבניות בכלי ביו”ט, וביום שבת לרסקן בלא כלי.

הנה לרסק עגבניות ביו”ט אע”פ שהלכה כחכמים (ביצה כ”ג) שאין שוחקין פלפלין בריחיים שלהם, מ”מ זהו דוקא בריחיים גדולים שדומים לריחיים של חיטים וכמ”ש האור זרוע, אבל בריחיים קטנות מותר, וכמ”ש המרדכי (פ”ק דביצה סי’ תר”ס) בשם רבינו יקר, וכ”כ בספר מור וקציעה (סי’ תצ”ה) שמותר לטחון קפה ביום טוב בריחיים של יד קטנות, בפרט שהקפה מפיג טעם אם יעשו מערב יו”ט, ולפ”ז מותר לרסק עגבניות ביום טוב במגרדת ביתית העומדת לכך, שגם העגבניות מפיג טעמם אם ירסקם מערב יום טוב.

ולגבי שבת מבואר בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג’ (סי’ שכ”א סעיף כ”ט) שמותר למעך בננה בשיני המזלג כמעשהו בחול, וע”ש במקורות, וה”ה בעגבניות שיכול לרסקם בשיני המזלג לצורך אכילה לאלתר, ואע”פ שמוזכר שם לתינוק, כתבנו כן משום שזו הדרך לרסק בננה לתינוק, אבל גם לגדול מותר לרסק בשינוי במזלג, שאין דרך מלאכה בכך. וה”ה לעגבניות.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה