הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי כ”ב כסליו תשפ”א

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


פשט המנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת, קודם שהשליח צבור מבדיל על הכוס, אבל המבדיל בביתו, להוציא את בני ביתו ידי חובתן, יש לו להקדים ההבדלה לפני הדלקת נר חנוכה.

במוצאי שבת אין מבדילין בנר חנוכה, שאין נהנים מאורו, ואין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. [ויש אומרים שבזמן הזה שמדליקים בפנים, ואין לו נר אחר, אפשר להקל לברך בורא מאורי האש על נר חנוכה, בשעת הדחק כשאין לו נר אחר. וצ”ע].  

ילקוט יוסף הלכות חנוכה מהדורת תש”פ, סימן תרפא – הבדלה בנר חנוכה סעיף א-ב

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה