הלכה יומית – יום חמישי י”ג תשרי תשפ”א

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


הואיל ומצוה לאכול את כזית הפת שבסוכה בתיאבון, לא יאכל פת בערב חג הסוכות משעה עשירית ומעלה, כדי שיהיה תאב באכילתו. אבל אוכל מעט פירות או ירקות, או בשר ודגים, ובלבד שלא ימלא כרסו מהם, כדין ערב פסח. ויש מי שכתב שראוי גם שלא לישון בערב סוכות, כדי שיוכל לישן טוב בליל סוכות בסוכה, דדמי לאכילה של מצוה בתיאבון.

ילקוט יוסף מועדים – הלכות סוכה מהדורת תשע”ד

השאר תגובה