הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי ד’ תשרי תשפ”א

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש אומרים שאם אמר תשעים פעם ברוך אתה השם [בלי הזכרת ה’] “המלך הקדוש” ואח”כ נסתפק אם אמר המלך הקדוש או האל הקדוש, ונזכר לאחר כדי דבור, שאין צריך לחזור. ויש חולקים וסוברים דהכא לא מהני שחוזר תשעים פעם “המלך הקדוש”. (כמו לענין הזכרת מוריד הטל בסי’ קיד ס”ט), שהרי אינו רשאי לומר ברוך אתה ה’, דהוי ברכה לבטלה, ואם יאמר תשעים פעם ברוך אתה, בלא הזכרת שם שמים, אם כן גם בתפלה יאמר כן, ואם יאמר “השם” יכול לטעות לומר כן גם בתפלה, ואם יאמר “המלך הקדוש” לבד, עדיין לא תתרגל לשונו לומר ברוך אתה ה’ המלך הקדוש, הילכך אין לו תקנה. וכן עיקר לדינא כסברא זו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורת תשע”ה, סימן תקפב, תרב – מהלכות עשרת ימי תשובה, סעיף ח

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה