הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי ד' תשרי תשפ"א

הרב יצחק יוסף

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"


יש אומרים שאם אמר תשעים פעם ברוך אתה השם [בלי הזכרת ה'] "המלך הקדוש" ואח"כ נסתפק אם אמר המלך הקדוש או האל הקדוש, ונזכר לאחר כדי דבור, שאין צריך לחזור. ויש חולקים וסוברים דהכא לא מהני שחוזר תשעים פעם "המלך הקדוש". (כמו לענין הזכרת מוריד הטל בסי' קיד ס"ט), שהרי אינו רשאי לומר ברוך אתה ה', דהוי ברכה לבטלה, ואם יאמר תשעים פעם ברוך אתה, בלא הזכרת שם שמים, אם כן גם בתפלה יאמר כן, ואם יאמר "השם" יכול לטעות לומר כן גם בתפלה, ואם יאמר "המלך הקדוש" לבד, עדיין לא תתרגל לשונו לומר ברוך אתה ה' המלך הקדוש, הילכך אין לו תקנה. וכן עיקר לדינא כסברא זו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורת תשע"ה, סימן תקפב, תרב – מהלכות עשרת ימי תשובה, סעיף ח

כתיבת תגובה

שיתוף ההלכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה