הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי כ”ז אלול תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש שאין אוכלים ענבים בראש השנה, וטעמם על פי הסוד. ודוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג לאוכלן בראש השנה.

יזהר שלא ימלא כריסו בלילי ראש השנה באכילה מרובה, כי מכביד עליו השינה, ולא יוכל ללמוד תורה, [וגם בראש השנה ויום הכיפורים עדיף ללמוד תורה עד שעות המאוחרות, אף אם יפסיד בבוקר תפלה בנץ], ואפילו אם המאכל ערב לו ימשוך ידו, ויחשב לו כתענית. ומותר לעשות תענית כזו שמושך ידו מן המאכל באמצע תאוותו, גם בשבתות וימים טובים. וכבר כתב מרן שלא יאכלו כל שבעם בראש השנה, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה’ על פניהם.

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורה חדשה, סימן תקפג – הדלקת הנר, ודברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה, סעיף כב

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה