הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ט”ו אלול תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש נוהגים לומר בראש השנה וביום הכפורים בשחרית, פיוט “ה’ שמעתי שמעך יראתי”, בין תפלת לחש לחזרת השליח צבור. ובמקום שנהגו כן, יש להם על מה שיסמוכו, בין בשחרית ובין במוסף. ואין לבטל מנהגם, שמנהגם מיוסד על אדני פז, והנח להם לישראל. ויש נוהגים לאמרו רק במוסף, ונהרא נהרא ופשטיה. ואם חוששין שעל ידי כך יסיימו את התפלה בחצות היום, טוב לדלגו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורה חדשה, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף כ”ז

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה