הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י’ אלול תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


נכון מאד להתאמץ לכל הפחות בימי ראש השנה, [וכן בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים], באמירת פרשת העקידה בנחת מילה במילה, ובכוונה, כי מעלת אמירתה גדולה, ומסוגלת לכפרת עוונות. ובפרט ביום הזה, שיש אומרים שיצחק אבינו נעקד בראש השנה.

וגם יאמר פסוק ושחט אותו על ירך המזבח וגו’, שאמר הקב”ה, בין איש ובין אשה, בין עבד ובין שפחה, בשעה שהן קוראין את המקרא הזה, צפונה לפני ה’, זוכר הקדוש ברוך הוא עקידת יצחק בן אברהם (תד”א פרשה ז).

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורה חדשה, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף כ”א

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה