הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ח’ אלול תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יתאמץ בכוונת התפלה ביותר בימים קדושים אלו. וכתב החיד”א שתפילות ראש השנה ויום הכפורים עומדים לאדם במשך כל השנה בכל עת שיצטרך. וכל תפלות השנה כלולים בתפלות אלו. ובימים נוראים וקדושים כאלו ישים נפשו בכפו בכונת פירוש התיבות, ובזה מעלים התפילות הפסולות של כל השנה. ואין די שיתעורר בפיוטים ובתפילות החדשים של ימים אלו, אלא גם בתפלה הסדורה בכל יום, כמו הקרבנות ופסוקי דזמרה וקריאת שמע ותפלה. וטוב לומר לפני התפלה בראש השנה ויום הכיפורים, פיוט אדון עולם, בכוונה, שיש בו סגולה שתקובל תפלתו ברחמים וברצון.

ילקוט יוסף ימים נוראים, מהדורה חדשה, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף כ’

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה