הלכה יומית

הלכה יומית – יום שני כ”ח תמוז תש”פ

הרב יצחק יוסף“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לרפואת כל חולי ישראל


מראש חודש עד התענית צריך למעט במשא ומתן של שמחה, ולכן אין לקנות צורכי חופה וכיו”ב, ושלא לבנות בית חתנות לבנו. ואם הנישואין עומדים להתקיים מיד אחר תשעה באב, והחתן עדיין לא קיים מצות פריה ורביה, מותר לבנות בית חתנות לבנו גם בימים אלה. ויש אומרים שאפילו שלא לצורך נישואין יש למעט בפרקמטיא ושאר משא ומתן, אולם מעיקר הדין יש להקל בזה, שרק במשא ומתן של שמחה יש למעט. והוא הדין שיש למעט בבניית בית לצורך נוי והרוחה. 

והבונה לצורך מגורים לו ולמשפחתו ברוכת הילדים, ומרחיב את ביתו, מותר גם בימים אלה. אך יש להמנע מלסייד ולצייר את ביתו בימים אלה. אבל מותר לצייר ולכייר בבנין של בית הכנסת, שמצוה לנאותו משום זה אלי ואנוהו. ולקנות מכונית חדשה, אם לצורך פרנסתו מותר, ואם לטיול בעלמא יש להמנע מזה, אלא אם כן נזדמנה לו במחיר זול, ולאחר ט’ באב תתייקר. 

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תקנא – דינים השייכים מראש חודש אב

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה