מכתבי הלכה

טבלת דברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים

טבלת דברים האסורים והמותרים בשלושת השבועות

בס”ד...
דברים האסורים והמותרים ב”בין המיצרים”   
לפי דעת מרן הגר”ע יוסף זצ”ל ולפי פסקי ה’ילקוט יוסף’ למורינו הגר”י יוסף שליט”א   
האם מותר לעשות?מי”ז בתמוז
עד ר”ח אב
מר”ח עד שבוע
שחל בו ט”ב
שבוע שחל בו תשעה באב
משא ומתן לא הכרחימותרהמנהג להקל 
משא ומתן הכרחי (דבר האבד)מותרמותר 
קניית חפצים לחופה
דהיינו: תכשיטים ובגדים (אבל רהיטים מותר)
מותראסור, ואם לא קיים פריה ורביה והזמן מצומצם או שיש חשש שיתייקרו, מותר 
בנין של מצוהמותרמותר 
סתם בנין והרחבה בנין של שמחהמותראסור, ואם קצץ עם גוי בקבלנות מותר ואם לא קיים פריה ורביה ואין שהות לבנות אחר ט”ב, מותר 
אירוסין עם סעודהמותרנכון להמנע 
אירוסין ללא סעודהמותרמותר 
נישואין עם/ללא סעודהמותראסור, (כולל ר”ח) ואם לא קיים פו”ר מותר ונהגו להמנע 
סעודה כשעושים תנאים (וורט)מותרסעודה אסור, מיני מתיקה מותר 
רחיצת כל הגוף במים חמיםמותרמותראסור, למצוה ולרפואה מותר
רחיצת כל הגוף במים קרים
(כשמקילים במים קרים, אפשר לשבור את הקור)
מותרמותר 
רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמיןמותרמותר 
רחיצת פניו ידיו ורגליו בצונןמותרמותר 
תספורת לאיש (לאשה מותר תמיד)מותרמותראסור. 
להסתרקמותרמותר 
גזיזת ציפורניםמותרמותר 
אכילת בשרמותראסור, פרט לשבתות. וסעודת מצוה.
ולקטן עד י”ב שנה מותר 
 
כיבוסמותרמותראסור. חוץ מבגדי ילדים 
לבישת בגדים מכובסיןמותרמותראסור. לבישת בגדי זיעה מותר. ולצורך מצוה מותר.
קניית מנעלין ובגדים חדשיםמותרמותראסור
לבישת בגדים חדשיםמותראסור, ובשבתות מותר 
אכילת פרי חדשיש להזהר שלא לברך שהחיינו, ובשבת יש להקל  
תפירת בגד חדשמותריש להחמיראסור
גיהוץמותרמותרמותר, בתנאי שילבש קודם
ריקודים ומחולות של רשותאסוראסור 
שירה בפה בלבדמותרמותר 
מנגן שאין לו מה לאכל ואין לו מלאכה אחרתמותרמותרכדאי להחמיר
לשמוע שירים מטייפ וכדו’אסור. לצורך מצוה מותר.  
    
    
הודפס ע”י ‘קו ילקוט יוסף’ 077-2249906   

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה