הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי ג’ סיון תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

להקדשת הלכה יומית לחץ כאן


יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיהיה ודאי לילה, [שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה]. שאם יקדש מבעוד יום הרי הוא כמחסר קצת מיום מ”ט לספירה, וכתוב: “שבע שבתות “תמימות” תהיינה”. ויש חולקים ואומרים שאין לחוש לכך, ומעידים שכן פשט המנהג לקדש אף מבעוד יום.

ובמקומות אלו שאפשר בנקל לחוש לדברי האחרונים ולהמתין מלקדש עד לאחר צאת הכוכבים, נכון לעשות כן. ומכל מקום בשעת הצורך הרוצה לסמוך על המקילין, ולקדש על הכוס מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקודש יש לו על מה שיסמוך. שכן הוא מעיקר הדין, שאין צריך להמתין מלקדש על הכוס בליל חג השבועות עד צאת הכוכבים. וגם המנהג כן. ובפרט בארצות אירופה וכדומה, שהשקיעה מתאחרת מאד בימי הקיץ, ובני הבית מצטערים לשבת ולהמתין עד הלילה, וגם זה גורם הפרעה לסדר לימוד הלילה בספר קריאי מועד, כפי שנוהגים על פי הזוהר והאר”י ז”ל, שיש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום אחר פלג המנחה. ואם אפשר טוב שימתינו עד תחילת השקיעה, באופן שהשמש מתכסית מעינינו, ואז יקדשו ויסעדו. וטוב שיאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים, ועליהם תבוא ברכת טוב.

ילקוט יוסף ספירת העומר ושבועות מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות יום חג השבועות, סעיף ב

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה