הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון א’ סיון תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

להקדשת הלכה יומית לחץ כאן


ראוי ללמוד בחג שבועות מדרשי חז”ל על מעמד הר סיני, ולצייר תמיד את המעמד הנכבד והנורא ההוא, וגם ללמד את בניו, ולספר זאת בתוך קהל ועדה, על גדולת והידור המעמד ההוא, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו. ולא היה כמעמד הזה לפניו, ולא יהיה עוד אחריו כמוהו. וצונו הקב”ה לזכור תמיד את מעמד הר סיני, והזהירנו מלשכוח אותו, וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו, כמו שכתוב: “רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני ה’ אלהיך בחורב”. וטוב לזוכרו כל יום כשאומר בתפלת שחרית: ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו מלכינו לשמך הגדול וכו’. 

ילקוט יוסף ספירת העומר ושבועות מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות חג השבועות – חודש סיון וערב שבועות, סעיף יט.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה