הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י”ד שבט תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


אין אומרים וידוי ונפילת אפים בט”ו בשבט. ואם חל ט”ו בשבט בשבת אין אומרים צדקתך צדק וכו’ במנחה. והמנהג שאין אומרים וידוי ונפילת אפים במנחה של יום י”ד בשבט.

יש נוהגים לרקח האתרוג בסוכר ולעשותו ריבה, ולאכול מהאתרוג בליל ט”ו בשבט, ואין לברך עליו שהחיינו לכל הדיעות, הואיל וכבר בירך עליו שהחיינו בעת נטילתו עם הלולב ביום טוב של חג הסוכות, ובזה יצא ידי חובה גם מברכת שהחיינו על האכילה. שהרי הוא כבירך בשעת ראייה על פרי חדש, שאינו חוזר ומברך בשעת האכילה.

ילקוט יוסף מועדים עמוד רמח, וח”ג דיני ברהמ”ז וברכות עמוד תרטו.

 

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה