הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י”ד תשרי תש”פ – ערב חג סוכות

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


הואיל ומצוה לאכול את כזית הפת שבסוכה בתיאבון, לא יאכל פת בערב חג הסוכות משעה עשירית ומעלה, כדי שיהיה תאב באכילתו. אבל אוכל מעט פירות או ירקות, או בשר ודגים, ובלבד שלא ימלא כרסו מהם, כדין ערב פסח. ויש מי שכתב שראוי גם שלא לישון בערב סוכות, כדי שיוכל לישן טוב בליל סוכות בסוכה, דדמי לאכילה של מצוה בתיאבון.

מי שאין בידו לקנות מזוזה וסוכה, מזוזה קודמת לסוכה, ויקנה קודם מזוזה. וכן מזוזה קודמת ללולב וד’ המינים. וכן תפילין קודמים לסוכה ולולב, וקודמים נמי למזוזה. ואם בא לקנות תפילין לפני החג, חיוב התפילין של עכשיו דוחה לחיוב הסוכה שעתיד לבא.

ילקוט יוסף סוכה, סימן תרכה – הלכות סוכה, סעיף טז

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה