הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי י”ב תשרי תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש אומרים שנכון שכל אחד יעסוק בעצמו בעשיית הסוכה, כי מצוה בו יותר מבשלוחו, או לפחות שיסכך את הסוכה, וישתדל בעשיית חלק ממנה, ובפרט בסכך. ורק אם אי אפשר לו לעשות בעצמו, יעשה הכל על ידי שליח. ולדעתם מבטלין תלמוד תורה לצורך עשיית הסוכה והלולב. ויש אומרים שאינו חייב בעצמו לעסוק בדברים הללו, וכשיש לו שלוחין לא יבטל מלימודו, [ויעשה משהו קטן בסכך ולא יותר]. ובפרט דנקטינן לדינא שאין מצוה ממש בעשיית הסוכה. ועל כל פנים נכון שכל שכל משפחה ומשפחה תהיה לה סוכה פרטית לשינה ואכילה.

ילקוט יוסף סוכה, סימן תרכה – הלכות סוכה, סעיף ג

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה