הלכה יומית

הלכה יומית – יום שני ח’ תשרי תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


אף על פי שעיקר התשובה היא עזיבת החטא, מכל מקום נכון שבעל תשובה יקבל על עצמו תיקון לכפר חטאתיו. ויש לאדם לעשות לעצמו סייגים וגדרים בימים אלה כפי יכולתו, כגון שיקבל על עצמו שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שעה וחומש זמניות, או להקפיד באכילת מצרכי מזון בהכשר מהודר, ושיהיה בשר חלק, וכדומה.

כתב החיד”א לגבי תיקונים לבעל תשובה, שעצה יעוצה במקום התעניות והסיגופים, שיתחזק בג’ עמודים. א. בתורה. שיתמיד לקרות בתורה כפי ידיעתו, בכל עת שהוא פנוי. וגם ילמד בספר הזוהר הקדוש שהוא מסוגל להאיר הנפש, ואפילו אם אינו מבין יש בכוחו לצחצח את הנפש. וגם יקבע לימוד בספרי מוסר. ב. בעבודת ה’. שישתדל בקימת חצות ולומר תיקון חצות, שזו המיוחדת שבעבודת ה’. שכל ספר הזהר מלא מזה. ג. בגמילות חסדים. שיזהר מאד לעשות צדקה וחסד כפי כוחו. ויזהר בשמירת שבת במחשבה ודיבור ומעשה, ויזהר מדברי חול וריבוי דברים. ויהיה שפל בעיניו מלב ונפש, שנחשב כאלו הקריב כל הקרבנות כולן. ואם כה יעשה, אלהינו מרחם לו, ירחמנו עושהו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תרב – הנהגות בימי עשרת ימי תשובה, סעיף ח,ט

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה