הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי ג’ תשרי תש”פ

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה להצלחת התורם נ”י החפץ בעילום שמו


אם יש מילה בצום גדליה, בעלי הברית מתענים ומשלימים, ואינו נחשב לתענית דחוי. אלא אם כן ג’ בתשרי חל בשבת, והתענית נדחתה לד’ בתשרי, שאז בעלי ברית אינן מתענים.

מי שיתענה בצום גדליה ועקב כך לא יוכל להתענות ביום הכפורים, לא יתענה בצום גדליה. וכל הפטורים משאר תעניות צבור פטורים מתענית זו. ואם חל ר”ה בימים חמישי שישי, צמים ביום ד’ תשרי. ומנהגינו פשוט בארץ ישראל להתפלל שחרית עם טלית ותפילין כמו בכל יום. [ורק בתשעה באב יש שנהגו להניחן במנחה].

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפב, דיני צום גדליה

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה